டெங்கு காய்ச்சல் | Dengue fever Symptoms, treatments, prevention Dengue Awareness |Dengue tamil tips

டெங்கு காய்ச்சல் | Dengue fever Symptoms, treatments, prevention Dengue Awareness |Dengue tamil tips

Related Posts

31 thoughts on “டெங்கு காய்ச்சல் | Dengue fever Symptoms, treatments, prevention Dengue Awareness |Dengue tamil tips

  1. yan appu Ku kuda dengue vanthuchi.platelet minimum 160000 irukanum appa Ku 30000 dhan iruthuchi papaya leaf juice LA dhan palates increase achi.pls yaruku achi dengue vantha etha try pannuga pls.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *